Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Användandet av robotar och automationslösningar ökar explosionsartat runt om i världen och omfattar inte bara industrin utan hela samhället. Digitaliseringen av samhället pågår och robotar är en viktig del i denna utveckling. HV har lång erfarenhet av utbildning och forskning inom detta område, bland annat masterprogrammet i robotik och automation. Projektet syftar till att digitalisera masterprogrammet och erbjuda en komplett nätbaserad utbildning på avancerad nivå. Ansökan ligger i linje med att digitalisering är ett av högskolans prioriterade strategiska områden. Nätbaserad utbildning ökar vår bas för studentrekrytering. 

Mål och förväntat resultat/implementering: Utveckling och genomförande av nätbaserade kurser med internationell bärkraft; med inriktning som svarar mot behov i näringslivet; och som bidrar till pedagogisk utveckling.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2019 - 2022

Projektledning


Kristina Eriksson

Kristina Eriksson Universitetslektor Docent / Associate Professor in Production Systems
kristina.eriksson@hv.se

Projektgrupp


Mikael Ericsson

Mikael Ericsson Avdelningschef, tf
mikael.ericsson@hv.se

Anders Appelgren

Anders Appelgren Universitetsadjunkt
anders.appelgren@hv.se

Erik Malmsköld

Erik Malmsköld IKT-pedagog
erik.malmskold@hv.se

David Stjern

David Stjern Forskningsingenjör
david.stjern@hv.se

Monika Hagelin

Monika Hagelin Handläggare Projektkoordinator|Uppdragsutbildningskoordinator Ingenjörsvetenskap
monika.hagelin@hv.se
Senast uppdaterad