Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

PODFAM är en långsiktig forskningssatsning som genomförs i nära samverkan med industriföretag. Målet är att befästa och ytterligare bygga upp den internationellt konkurrenskraftiga forskningsprofil inom additiv tillverkning som redan finns på Högskolan Väst. 

Det breda vetenskapliga målet är att utveckla en grundläggande förståelse för sambanden mellan processer, mikrostruktur och egenskaper. Detta kan på sikt leda till att produktion av komponenter med pulverbäddsbaserad additiv tillverkning i metall (PBF-AM) blir tillförlitlig och motsvarar ställda kvalitetskrav. Strategin är att inkludera olika aspekter av tillverkning, efterbehandling och mekaniska egenskaper genom konventionella såväl som framväxande icke-destruktiva tekniker och modellutveckling.

Projektet inkluderar dagens industriella och vetenskapliga problem genom noggrant konstruerade arbetspaket. Forskningsprojektet är indelat i flera delprojekt med koordinerade samarbeten. Vi fördjupar oss inom processförståelse, efterbearbetning, modellering, oförstörande provning och livslängdsprediktering och tillförlitlighetsanalyser. Forskningen förväntas öka vår förståelse av PBF-AM-processerna avsevärt vilket i sin tur kan höja vår förmåga att använda dem för att bygga komponenter till gasturbiner, flygmotorer med mera.

PODFAM är en fortsättning och vidareutveckling av den forskning som kom fram ur det treåriga projektet SUMAN-Next (2017-2019). 

PODFAM står för Powder Bed Fusion Additive Manufacturing of Metals for Gas Turbine Applications.

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Arcam AB
  • Sandvik Additive Manufacturing
  • Quintus Technologies
  • GKN Aerospace
  • Siemens Energy

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2020 - 2027

Kontakt


Thomas Hansson

Thomas Hansson Forskare
thomas.hansson@hv.se
Senast uppdaterad