Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fredrik Sikström, docent i produktionsteknik

Projektet InAIRwire avser att ge svensk industri ytterligare metoder för att fortsatt ligga i framkanten av användandet av additiv tillverkningsteknik. Det handlar om att med hjälp av lasersmältning av metalltråd bygga komponenter till flygindustrin som ger hög tillförlitlighet och låg påverkan på miljön.

Innovativa och industriellt gångbara metoder för övervakning och styrning av processen, såsom nya sensortillämpningar och styralgoritmer, kommer att utnyttjas för att kunna garantera materialegenskaper kvalificerade för flygmotorer.

Arbetet sker genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan GKN Aerospace och Högskolan Väst på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan. Parterna har goda erfarenheter av samarbeten i liknande projekt. InAIRwire ger kontinuitet i denna samverkan där vi tillsammans kommer att hämta nya kunskaper kring temperaturens inverkan på resultatet.

Industriellt avser InAIRwire att ge fördjupad förståelse för hur utnyttjande av sensorinformation och styralgoritmer kan säkerställa materialegenskaper med fokus på nickelbaslegeringar.

Vetenskapligt avser InAIRwire  att avslutas med en doktorsexamen med publikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferenser samt ge ökad kompetens i forskargruppen. 

InAIRwire är ett fyraårigt projekt som finansieras av Vinnovas nationella flygforskningsprogram, NFFP7.

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • GKN Aerospace

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2019 - 2023

Senast uppdaterad