Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst har som mål att i utbildning sträva efter att integrera kunskap och kompetens om hållbar utveckling. Därtill ska forskningens och forskningsresultatens konsekvenser för hållbarhet beaktas.

Arbetsintegrerat lärande är högskolans profil där en central del innebär att forskning och utbildning genomförs i nära samarbete med omgivande samhälle. Genom kompetensutvecklingsinsatser inom produktionsteknik utvecklas det arbetsintegrerade och livslånga lärandet.

ProdEko genomförs tillsammans med Miljöbron, och inom projektet undersöks, utvecklas och implementeras former och kursinnehåll som stöd till lärarna för att lyfta fram hållbarhet i kurserna. Former som utvärderas innefattar seminarieupplägg, workshops, gästföreläsningar, projekt och studiebesök. Kursinnehållet kan utvecklas för att inbegripa t.ex. cirkulär ekonomi, globala effekter, hållbara affärsmodeller och arbetsmiljö.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2020 - 2020

Kontakt


Kristina Eriksson

Kristina Eriksson Universitetslektor Docent / Associate Professor in Production Systems
kristina.eriksson@hv.se
Senast uppdaterad