Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vändskärsborr Sandvik Coromant

Amir Parsians forskning blev en viktig del i Sandvik Coromants utveckling av en ny generation vändskärsborr. Foto: Sandvik Coromant

Under de senaste tio åren har ett flertal industridoktorander bidragit till Sandvik Coromants produktutveckling vid huvudkontoret i Sandviken. Amir Parsian är en av två doktorander som haft koppling till företagsforskarskolan Sicomap på Högskolan Väst.

– Det blir en bra synergi när industridoktoranden deltar i det vardagliga produktutvecklingsarbetet samtidigt som produktutvecklarna följer forskningsarbetet och hämtar nya kunskaper. Företaget har utvecklat verktyg i nästan 80 år, men det finns naturligtvis ständigt nya behov av förbättringar, berättar Martin som numera arbetar som universitetslektor på Blekinge Tekniska högskola.

– Amir anställdes för att delta i utvecklingen av en ny generation vändskärsborr och det blev ett mycket framgångsrikt projekt. Han tillförde bland annat ny värdefull kunskap via sitt arbete med modellering och analys av mätdata, säger Martin. 

Att Amir började sin forskarbana hos Sandvik Coromant hänger samman med att han under sin masterutbildning vid Blekinge Tekniska Högskola Väst gjorde sitt examensarbete på företaget.

– Jag gillar att utforska frågor som är relevanta för industrin, så när Sandvik sökte en industridoktorand blev det ett naturligt val för mig, berättar Amir.

– Det är en riktigt bra kombination att lära sig den vetenskapliga forskningsmetodiken, och samtidigt kunna applicera kunskaperna i verkliga projekt där experiment och tester görs med nära koppling till produkter och marknaden, säger Amir.

– Fördelen är att man får snabb feedback från kunderna om vad som fungerar och inte. Jag har även fått inblick i de ekonomiska aspekterna för produktutveckling.

Amir är nöjd över att ha varit med i utvecklingen av ett nytt mer avancerat borrverktyg. Idag arbetar han på företagets R&D-avdelning med nya projekt.

– Jag har stor nytta av kunskaperna från doktorandstudierna och jobbar främst med analys av mätdata för att ta reda på vad som händer i tillverkningsprocesser. Behovet av den här kunskapen ökar i takt med digitaliseringens intåg inom industrin. Ju mer digitaliserad produktionen blir, desto större blir också behovet av dataanalys.

Senast uppdaterad