Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I starten, 2013, hade forskarskolan 10 industridoktorander på företag med geografisk spridning från Braås i södra Småland till Sandviken i norr. Efter 2 år utökades skolan med ytterligare 8 industridoktorander i SiCoMaP+. Några doktorander har av olika skäl inte kunnat slutföra utbildningen men ersatts av andra.

Högskolan Väst har haft en organisation med programdirektör, programsekreterare, administratör samt controller, och de deltagande företagen har bildat en styrgrupp. I fortsättningsprojektet erhölls finansiering för internationella forskningsvistelser på normalt 3-4 månader i något välrenommerat forskningsinstitut, och detta har varit mycket uppskattat.  

En industridoktorand utför sitt forskningsprojekt med tydlig bäring på företagets forskningsfråga, handleds av forskare på högskolan och deltar i ordinarie kursverksamhet tillsammans med övriga doktorander. På så sätt stärks nätverk mellan såväl doktorander som handledare och industri, och dessa förväntas bidra till en långsiktig samverkan även efter examen. Att ett företag satsar på att forskarutbilda sin personal innebär inte bara att individen utvecklas utan också att dennes kollegor får del av forskningsresultat.

Skolan har utöver handledning i doktorandernas forskningsprojekt anordnat två-dagars seminarier varje vår och höst, ibland i Trollhättan och ibland på något deltagande företag. Dessa seminarier har haft olika teman, exempelvis kurs i Innovationer och entreprenörskap, Studiebesök, Kunskapsspridning, Erfarenhetsutbyte, och alltid innehållit redovisning av doktorandernas progression samt en social aktivitet. Styrgruppen har sammanträtt vid varje sådant seminarium för att följa upp och kunna påverka verksamheten. Handledare och akademidoktorander har alltid varit inbjudna.

Tidigare har Högskolan Väst erfarenhet som samordnare av den KK-finansierade företagsforskarskolan CAPE, som drevs i samverkan mellan Chalmers, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och Tekniska Högskolan i Jönköping med industridoktorander inskrivna i några av Chalmers’ forskarutbildningar. Nu ingår Högskolan Väst i den nyligen startade företagsforskarskolan Smart Industri, som också finansieras av KK-stiftelsen.

Akronymen SiCoMaP står för: Simulation and Control of Material affecting Processes, dvs Simulering och Styrning av materialpåverkande processer.

Ta del av Sicomaps nyhetsbrev som visar forskarskolans utveckling genom åren. 

Senast uppdaterad