Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningsprojektet SpaceLAB fokuserar på additiv tillverkning (Additive Manufacturing, AM) för rymdindustrin, ett område som är centralt beträffande miljöpåverkan och viktigt för Västra Götalandsregionens tillverkningsindustri inom transportindustrin. Att skapa en ekonomisk, miljömässig och socialt långsiktig hållbar utveckling är en förutsättning för långsiktig tillväxt inom rymdindustrin och additiv tillverkning är en central teknologi för denna industri som kännetecknas av intensiv FoU och krav på teknikskifte för produktion för att nå viktiga konkurrensfördelar.

Svensk flyg- och rymdindustri har under många år varit framgångsrik men den internationella konkurrensen hårdnar genom ökade möjligheter till utlokaliserad produktion. För att behålla en ledande position inom tillverkningsindustri inom transport och rymdindustri är därför ledande tekniskt utveckling och kvalitet i världsklass absolut avgörande.

Projektets övergripande mål är att genom kunskapsöverföring lyfta teknikhöjden och leveransförmåga bland regionens små och medelstora företag och göra dem kapabla att leverera till högteknologiska storföretag och att bli attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt.

Projektets delmål

 • Öka kunskapen i Västsverige om AM och möjliga rymdapplikationer samt dess utmaningar och möjligheter
 • Genomföra fyra forskning- och utvecklingsprojektprojekt i samverkan mellan akademi och industri för att leverera teknologier för tillverkning av rymdprodukter
 • Stärka det regionala samarbetet mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer genom etablerande av en långsiktigt hållbar samverkansstruktur inom additiv tillverkning för rymdapplikationer
 • Öka utbytet mellan rymdteknik och annan industriell verksamhet i regionen för ökad konkurrenskraft och tillväxt
 • Öka västsvenska SMF-företags deltagande i nationella och europeiska rymdprogram
 • Katalysera överföring av kunskap mellan akademi, större företag (GKN) och SMF
 • Öka nyttan av Västsveriges rymdsatsningar genom ökad konkurrenskraft hos regionens företag

Medverkande parter

Högskolan Väst är huvudprojektägare. Därtill kommer projektet att samverka med regionala företag inom rymdindustrin, framförallt små och medelstora företag (SMEs) samt globala aktörer inom tillverkningsindustrin (primärt GKN Aerospace).

Projektmedverkande

Högskolan Väst:

 • Per Nylén
 • Shrikant Joshi
 • Nicolaie Markocsan
 • Robert Pedersson
 • Joel Andersson
 • Jonas Olsson
 • Mats Högström

GKN:

 • Lise Brox
 • Patrik Johansson
 • Henrik Amnell 

Projekttid

2018-09-01 - 2022-12-31

Mer information


Senast uppdaterad av Victoria Sjöstedt