Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Toppytebild forskningsresultat Toppytebild forskningsresultat

Livefilmad process där en demonstrator testbyggs av forskare på Produktionstekniskt centrum.

Industrins och forskarnas intresse för additiv tillverkning har ökat lavinartat de senaste tio åren. Att tillverka produkter med denna lager-på-lager-princip har många fördelar och skapar helt nya möjligheter för tillverkningsindustrier inom många branscher.

Högskolan Väst startade det treåriga forskningsprojektet SUMAN-Next år 2017 tillsammans med flera industripartner och med KK-stiftelsen som finansiär. Det övergripande målet har varit att förstå sambanden mellan process, mikrostruktur och mekaniska egenskaper vid pulverbäddsbaserad additiv tillverkning i metall.

Forskarna har främst fokuserat på superlegeringen 718 som tål höga temperaturer och laster. Legering 718 är ett strategiskt viktigt material eftersom det utgör mer än 50 procent av de material som används i exempelvis flygmotorer. Men forskningsresultaten kan också appliceras på fler materialtyper och andra branscher som exempelvis offshore.

Ta del av forskarnas och industrins reflektioner om resultaten från SUMAN-Next i filmer och artiklar nedan. Forskning inom teknikområdet fortsätter i projektet PODFAMFakta om SUMAN-Next*SUMAN-Next står för Sustainable Manufacturing through Next-Generation Additive Processes. En fortsättning på det tidigare projektet SUMAN, 2010-2016.

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)

Projekttid

2017 - 2019

8 forskare om resultaten


”Om pulverbäddsprocessen”

Paria Karimi, Doktor i Produktionsteknik

”Om efterbearbetning”

Sneha Goel, Doktor i Produktionsteknik

”Om modellering av processen”

Chamara Kumara, Doktor i Produktionsteknik

”Om mekaniska egenskaper”

Arun Balachandramurthi, Doktor i Produktionsteknik

”Om additiv tillverkning”

Suhas Sreekanth, doktorand Produktionsteknik

”Om hållbarhet”

Claes Fredriksson, Docent i Materialvetenskap

”Om övervakning och styrning”

Agnieszka Kisielewicz, doktorand Produktionsteknik

Intervju


”Vad har SUMAN-Next lärt oss?”

Reflektioner av Peter Harlin, Sandvik och Per Nylén, Högskolan Väst

”Varför forska om superlegering 718?”

Västpunkt, Högskolan Västs forskningsmagasin

Kontakt


Senast uppdaterad