Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dessa material är väldigt komplexa, vilket gör de både dyra och i många fall svåra att hantera i tillverkningsprocesser. Då problem i tillverkningen leder till stora kostnader för avvikelser, samt oönskade variationer i materialegenskaper är det av största vikt att utveckla en djup förståelse för kopplingarna mellan process, mikrostruktur och egenskaper. Projektet tar sig an utmaningen att bygga sådan förståelse för en nyutvecklad superlegering, Haynes 282, som på kort tid blivit ett mycket viktigt material för flygmotortillämpningar. Genom systematiska studier av effekten av olika smidesparametrar och efterföljande värmebehandlingar på materialets slutgiltiga egenskaper kommer kritiska samband och parametrar att identifieras och beskrivas av modeller.

Målet är att uppnå en robust och förutsägbar smidesprocess för Haynes 282, som på kort tid blivit ett mycket viktigt material för
flygmotortillämpningar.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik
  • Svetsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • GKN
  • Chalmers tekniska högskola

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2017 - 2022

Kontakt


Joel Andersson

Joel Andersson Professor Professor of Material Science and Director Production Technology
joel.andersson@hv.se
Senast uppdaterad