Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

De höga temperaturerna och extrema mekaniska lasterna i flygmotorns varma delar kräver användandet av avancerade så kallade superlegeringar. Dessa material är väldigt komplexa, vilket gör de både dyra och i många fall svåra att hantera i tillverkningsprocesser. Då problem i tillverkningen leder till stora kostnader för avvikelser, samt oönskade variationer i materialegenskaper är det av största vikt att utveckla en djup förståelse för kopplingarna mellan process, mikrostruktur och egenskaper. Projektet tar sig an utmaningen att bygga sådan förståelse för en nyutvecklad superlegering, Haynes 282, som på kort tid blivit ett mycket viktigt material för flygmotortillämpningar. Genom systematiska studier av effekten av olika smidesparametrar och efterföljande värmebehandlingar på materialets slutgiltiga egenskaper kommer kritiska samband och parametrar att identifieras och beskrivas av modeller.

Målet är att uppnå en robust och förutsägbar smidesprocess för Haynes 282, som på kort tid blivit ett mycket viktigt material för
flygmotortillämpningar.

Deltagande forskare 
Joel Andersson

Samarbetspartners 
GKN Aerospace
Chalmers Tekniska Högskola

Finansiär
Vinnova

Pågår 
2017 - 2022

Senast uppdaterad av Victoria Sjöstedt