Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet ska nyttja Västra Götalands spetskompetenser inom produktionsteknik och design och koppla samman dessa med träbyggnadsindustrin, träkomponentleverantörer, träinredningsföretag samt de tillverkande träföretagens leverantörer av automationsutrustningar, system och tjänster. Tester och demonstrationer ska utföras, designprocesser genomföras med målsättningen att generera nya kunskaper, nya samarbeten, stärkt konkurrenskraft och också att etablera en nationell testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och för digitala system som svarar mot behoven inom trämanufaktur gällande design-, informations- och planeringssystem. I projektet ingår även arbete med strategisk kommunikation som ett verktyg för att nå resultat samt att med hjälp av designprocesser produktifiera restströmmar från trämanufakturföretag. 

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik
  • Produktionssystem

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Fyrbodals kommunalförbund
  • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Tillväxtverket

Projekttid

2019 - 2022

Senast uppdaterad