Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet ska nyttja Västra Götalands spetskompetenser inom produktionsteknik och design och koppla samman dessa med träbyggnadsindustrin, träkomponentleverantörer, träinredningsföretag samt de tillverkande träföretagens leverantörer av automationsutrustningar, system och tjänster. Tester och demonstrationer ska utföras, designprocesser genomföras med målsättningen att generera nya kunskaper, nya samarbeten, stärkt konkurrenskraft och också att etablera en nationell testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och för digitala system som svarar mot behoven inom trämanufaktur gällande design-, informations- och planeringssystem. I projektet ingår även arbete med strategisk kommunikation som ett verktyg för att nå resultat samt att med hjälp av designprocesser produktifiera restströmmar från trämanufakturföretag. 

Forskningsområde

Teknik Produktionsteknik Produktionssystem

Forskningsmiljö / Institution

Produktionsteknik Väst, PTV Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Fredrik Danielsson

Medverkande Högskolan Väst

Anders Nilsson Bo Svensson Anders Appelgren Mikael Ericsson Prabhu K.ramanathan Svante Augustsson Xiaoxiao Zhang

Forskningspartner

Fyrbodals kommunalförbund Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

Tillväxtverket

Projekttid

2019 - 2022

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen