Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med anläggningen är att stötta och driva viktiga utvecklingsfrågor inom bland annat sorterings- och återvinnings-/återbruksteknologier, arbetsmiljö och processer, för att kunna öppna upp nya, eller optimerade, värdekedjor, baserade på textila resurser, där de textila materialen och produkterna hamnar i cirkulära hållbara ekonomiska system. Projektet omfattar textila resurser från både konsumenter och verksamheter. Projektet organiserar ett antal kompletterande demoprojekt som adresserar viktiga utmaningar för att uppnå ett framtida hållbart ekonomiskt system för textila resurser. Anläggningens målkapacitet ligger på 500-1000 ton per år. Projektets stöttar samhällets ambitioner med att textila resurser ska användas på ett omsorgsfullt, ansvarstagande och hållbart sätt vilket leder till minskande avfallsmängder och hållbar materialförsörjning.

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Innovatum i Trollhättan
  • Rise Research Institutes Of Sweden AB
  • Svenska Röda Korset
  • Vänersborgs kommun
  • Trollhättans energi

Forskningsfinansiär

  • Energimyndigheten

Projekttid

2018 - 2020

Senast uppdaterad