Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Frågeställningarna är:

  • Vad avgör om en friskfaktor för vissa individer utgör en riskfaktor för andra?
  • Delaktighet är ett centralt begrepp för ett främjandeperspektiv på hälsa, men under vilka förutsättningar gäller det?
  • När, för vilka och under vilka förutsättningar kan delaktighet istället bli en belastning som skapar stress, otrygghet och ohälsa?

Syftet med projektet är att studera begreppet delaktighet med just denna utgångspunkt genom att i ett arbets- och livssammanhang utforska förutsättningar för en socialt och individuellt hälsofrämjande delaktighet. Det finns tämligen omfattande vetenskapligt stöd för att ett stort inflytande över arbetssituationen påverkar arbetstagarens hälsa positivt - när delaktigheten karaktäriseras av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dock är det svårare att uttala sig om stressrelaterade symptom bland anställda kan lindras genom satsningar på ökad delaktighet. För den här studien är utgångspunkten att förstå människors förutsättningar till en hälsosam delaktighet ur ett vuxenutvecklingsperspektiv. Studien avser att utveckla ett enkätbaserat verktyg för att operationalisera de utvecklingspsykologiska faktorer som påverkar delaktighetens roll och funktion hos individen. Enkäten ska prövas på ett urval av 2000 individer i arbetsför ålder.

Forskningsområde

  • Hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Forskningsfinansiär

  • Forskarskolan Miljö och Hälsa

Projekttid

2011 - 2016

Senast uppdaterad