Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningsresultat visar att europeiska romer har sämre hälsa och kortare förväntad livslängd än majoritetsbefolkningen i respektive land. I Sverige är romer marginaliserade inte minst i utbildningssystemet. Romska barn upplever större svårigheter än andra att anpassa sig till skolan och avhopp är vanliga under högstadiet. Många romer blir hänvisade till okvalificerade arbeten eller arbetslöshet.
Det råder brist på forskning om romer i Sverige och romerna själva har inte varit delaktiga i den forskning som bedrivits. Det borde vara de som bestämmer vilka frågor som ska besvaras och de borde vara delaktiga vid planering och genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt.

I projektet arbetar åtta romer som kommer från Göteborg, Vänersborg, Borås och Trollhättan med frågor om hälsa och faktorer som påverkar hälsan. Under arbetets gång kommer de att lära sig mer om dessa faktorer, det vill säga att det pågår ett arbetsintegrerat lärande. Med hjälp av kunskapen som romerna får och med stöd från projektledningen ska romerna själva arbeta vidare med att främja gruppens hälsa i sina respektive närsamhällen. De ska också kompetensutveckla tjänstemän i sina hemkommuner om romsk kultur och historia och om hur romer upplever sin livssituation.

Ett mål med projektet är att ta fram en arbetsmall som kan användas i övriga regioner i Sverige. Projektet ska även samarbeta med parter i Grekland, Ungern, Storbritannien och Finland.

Deltagande forskare:
Leena Eklund
Kristine Crondahl
Sven Hassler
Åsa Andersson
Fredrik Sunnemark

Samarbetspartners:
Agnesbergs folkhögskola i Göteborg som drivs av romer
Kommuner i Västsverige

Extern finansiering från:
Europeiska socialfonden

Pågår:
2009 - 2012

Kontakt:
Leena Eklund

Europeiska socialfonden

Senast uppdaterad