Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett hållbart arbetsliv har visat sig vara en utmaning inom s.k. kontaktyrken (arbete nära brukare med olika typer av personliga tjänster) inom hälsa och välfärd. Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att minska långtidssjukskrivning och att få arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet. Ett viktigt bidrag till hållbart arbetsliv är ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Hållbart arbetsliv grundläggs redan under utbildningen och därför är målsättningen med föreliggande studie att utforska och följa hälsofrämjande faktorer och processer under utbildningstiden som kan ha betydelse för det framtida arbetslivet. Detta projekt genomförs inom ramen för VIS (vårdforskning i samverkan) där sju lärosäten deltar. Studierna kommer att genomföras i sjuksköterskeprogrammets termin 1, 4 och 6 samt 1 och 3 år efter avslutad utbildning.

 

Senast uppdaterad av Linda Mårtensson Karlsson