Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om forskningsprojektet

Projektet utforskar med en translationell design (inkluderar pre-kliniska och kliniska studier) patofysiologi av smärta i olika psykiatriska sjukdomar. Området är sparsamt beforskat. Utgångspunkten är en holistisk syn på människan där psykisk och somatisk hälsa integreras och bör undersökas och behandlas tillsammans. 

Den kliniska delen, som ska drivas i Sverige, ska fokusera på forskningsfrågan: Vilken roll spelar smärta för sjukdomsbild och behandling hos ungdomar med ADHD och/eller aggressivt antisocialt beteende? 

Studiepopulationen blir 14-18-åriga ungdomar i kontakt med BUP eller SIS.

Projektgrupp

Projektledare: Nóra Kerekes, professor vid Högskolan Väst

Övriga deltagare:
Anne-Katrin Kantzer, MD, Ph.D., specialist i barnmedicin på barn- och ungdomspsykiatri, överläkare BUP NU-sjukvården

Rajna Knez, MD. Ph.D., docent i psykiatri, specialist i vuxen och barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, FoU ansvarig på Barn och kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus

Sara Lundqvist, MD, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska.

Samarbetspartner

Professor Marc Landrys laboratorium vid Bordeaux Universitet, Frankrike, utför de prekliniska studierna på djurmodeller av psykiatriska syndrom.

Professor Ana María Sánchez-Pérez forskargrupp vid Universitet Jaume i Castello, Spanien, utför de prekliniska studierna om neuroinflammation och dess koppling till aggressivt antisocialt beteende och smärta.

NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset. 

Pågår

Studien är i planeringsfas. Start hösten 2019. 

Kontakt


Senast uppdaterad