Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna forskningsfråga berör den kliniska delen i projektet, och som ska drivas i Sverige. Området är sparsamt beforskat. Utgångspunkten är en holistisk syn på människan där psykisk och somatisk hälsa integreras och bör undersökas och behandlas tillsammans. 

Studiepopulationen blir 14-18-åriga ungdomar i kontakt med BUP eller SIS.

Forskningsområde

Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Nóra Kerekes

Medverkande Högskolan Väst

Nóra Kerekes

Övriga projektmedverkande

Övriga deltagare: 
Anne-Katrin Kantzer, MD, Ph.D., specialist i barnmedicin på barn- och ungdomspsykiatri, överläkare BUP NU-sjukvården

Rajna Knez, MD. Ph.D., docent i psykiatri, specialist i vuxen och barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, FoU ansvarig på Barn och kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus

Sara Lundqvist, MD, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska.

Professor Marc Landrys laboratorium vid Bordeaux Universitet, Frankrike, utför de prekliniska studierna på djurmodeller av psykiatriska syndrom.

Professor Ana María Sánchez-Pérez forskargrupp vid Universitet Jaume i Castello, Spanien, utför de prekliniska studierna om neuroinflammation och dess koppling till aggressivt antisocialt beteende och smärta.

NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset. 

Studien är i planeringsfas. Start hösten 2019

Forskningspartner

NU-sjukvården

Projekttid

2019 -

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast