Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tidigare forskning har visat att patienter med egentlig depression förstår sin depression utifrån olika perspektiv och kan använda denna förståelse för att hantera sina funktionshinder. Studier har även visat att med stöd av specifika pedagogiska arbetsmetoder kan patienten öka sin förståelse av sina funktionshinder, som ett viktigt led i återhämtningsprocessen. Individens förståelse av sin sjukdom kan vara en viktig förutsättning för såväl följsamhet som inflytande och egenvård. Föreliggande studie avser att studera hur personer med olika diagnoser förstår sin sjukdom och sina funktionshinder. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med 20 patienter med minst tre olika diagnoser på två vårdcentraler.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2012 - 2021

Kontakt


Håkan Nunstedt

Håkan Nunstedt Universitetslektor Stf/biträdande prefekt. Fil doktor i vårdvetenskap, docent i vårdvetenskap
hakan.nunstedt@hv.se
Senast uppdaterad