Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I ett forskningsprojekt fokuseras olika symtom hos personer som haft hjärtinfarkt. Före insjuknandet är det vanligt att man tar för givet att kroppen skall fungera och att man skall kunna vara oförändrat aktiv. Det vanligaste hälsoproblemet som påverkar aktivitetsgraden efter hjärtinfarkten är trötthet.

I projektet studeras faktorer med betydelse för hur tröttheten upplevs och hanteras. I andra forskningsprojekt ingår personer som behandlas för astma och cancer. Forskningsfrågorna belyser bl.a. samband mellan symtom, personlighet, föreställningar om sjukdom och återhämtning. Resultaten syftar till att identifiera personcentrerade åtgärder som främjar god vård och egenvård för dessa personer.

Forskningsområde

Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Eva Brink

Forskningspartner

Göteborgs universitet

Projekttid

2013 - 2014

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast