Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om forskningsprojektet

Befintligt hjärtrehabiliteringsprogram/hjärtskola spelar en viktig roll i återhämtningen efter hjärtinfarkt I vår tidigare forskning har vi visat att fatigue (trötthet) är ett framträdande symtom som begränsar den dagliga funktionen och fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt.

Samtidigt har vi i i tidigare forskning funnit att egenvårdsstöd under återhämtningsfasen saknas. Genom att utveckla och använda ett enkelt e-hälsaverktyg för uppföljning och telefonbaserat sjuksköterskestöd under återhämtningsfasen skulle möjligheten till rehabiliteringsstöd ökas för fler personer.

I föreliggande pilotstudien vill vi vidareutveckla och testa användningen av ett lätt-administrerat e-hälsa verktyg – Fatigueindikator (FIND) – i kombination med personcentrerat sjuksköterskestöd i form av telefonsupport, under åtta veckor. Syftet är att i en pilotstudie studera om användandet av FIND kan förebygga fatigue (trötthet) och fysisk inaktivitet efter hjärtinfarkt.

Projektgrupp

  • Eva Brink, projektledare
  • Ulla Fredriksson-Larsson
  • Nóra Kerekes
  • Tomas Lindroth

SAMARBETSPARTNER

Kardiologkliniken NU-sjukvården

Pågår

2018-2019

Kontakt


Senast uppdaterad av Linda Mårtensson Karlsson