Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sjuksköterskeutbildningen avslutas med Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE) för att säkerställa att sjuksköterskestudenterna innehar kompetens för att arbeta som legitimerade sjuksköterskor. NKSE består av skriftlig problemlösande tentamen (patientfall) och bedside-tentamen (praktiskt prov).

Studenten ska visa, förmåga att integrera teoretiska ämnen, praktiska färdigheter, förmågan att observera och handla samt omdöme i kliniska omvårdnadssituationer. Ett sätt att klargöra i vilken utsträckning olika ämnesdelar/kurser bidrar till studentens kliniska kompetens, är att följa och analysera studenters studieresultat.

Syftet med denna studie är att kartlägga studenternas studieresultat, samt analysera samband mellan studenternas studieresultat (omvårdnad, medicinsk vetenskap, VFU) och resultatet vid slutexaminationen (NKSE), inom sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst. Studien kommer att analyseras kvantitativt.

Projektet förväntas bidra med en ökad förståelse för studenternas studieresultat i relation till förväntad klinisk kompetens. Studieresultatet kan även ligga till grund för åtgärder som kan stödja studenter fram till slutexaminationen, exempelvis gällande ämnesinnehåll och/eller pedagogisk struktur.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2011 - 2012

Senast uppdaterad