Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund/Om projektet

Detta är ett AILprojekt som finansieras av Kommunakademin Väst och det svarar på följande krav nedan i deras projektutlysning som kom ut våren 2019. I projektansökan fanns två projektledare, Karin Rehnström, universitetsadjunkt på HV och Catharina Karlsson, rektor på Yrkeshögskolan och Gymnasial yrkesutbildning i Vänersborg.

”Bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort” (från samverkansavtalet Dnr 2017/8 B60).

”Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet. Målet är att behovet av kompetens ska tillgodoses på både kort och lång sikt.”
Syftet med studien är att undersöka lärandeprocessen vid arbete i team mellan olika yrkeskategorier och hur teamarbetet kan påverka patientsäkerheten.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

  • Karin Rehnström

Övriga projektmedverkande

Forskningsfinansiärer

Högskolan Väst
Kommunakademin Väst

Forskningspartner

  • Kommunakademin Väst

Projekttid

2019 - 2020

Senast uppdaterad