Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En rad europeiska epidemiologiska studier visar att romer har sämre hälsa och kortare förväntad livslängd än majoritetsbefolkningarna i respektive länder. Det konstateras också att romer på en rad områden är en marginaliserad grupp med begränsad tillgång till arbetsmarknad och utbildning. Det är dock brist på studier om romer från det salutogena perspektivet. Detta perspektiv fokuserar på vad som håller människor friska snarare än vad som orsakar ohälsa. Faktorer som håller människor friska kallas salutogena och de sammanfattas i begreppet känsla av sammanhang. Här ingår att man förstår vad som händer i ens liv och varför. Man har också förmåga att ta sig an svårigheterna i vardagen på ett konstruktivt sätt och man upplever livet som meningsfullt.

Studier av romer som innebär en helhetssyn på människan och omfattar människors hela livssituation och inte bara deras medicinska situation är önskvärda. Syftet med denna studie är att undersöka känslan av sammanhang i förhållande till olika aspekter av upplevd hälsa och egenmakt bland en grupp romer i Sverige. Studien bygger vidare på en tidigare undersökning.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

  • Monica Eriksson

Övriga projektmedverkande

Leena Eklund
Sven Hassler

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad