Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SEXIT (Sexual Health Identification Tool) är en evidensbaserad metod utvecklad för ungdomsmottagningar med syftet att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller unga med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Genom att upptäcka dessa unga kan tidiga insatser sättas in och utveckling av allvarlig ohälsa förebyggas.  I projektet kommer elevhälsopersonal från hela landet att utbildas i metoden och efter att dessa genomfört samtal i enlighet med metoden kommer elevhälsopersonalens erfarenheter att samlas in genom en enkätstudie. Resultat från studien kommer ligga till grund för eventuell anpassning av metoden och informera framtida implementeringsstrategier. Om utfallet av utvärderingen tyder på att SEXIT är en välfungerande metod inom i elevhälsan kommer ytterligare elevhälsopersonal att utbildas i metoden, i ett andra steg av projektet.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Projektledare - Sofia Hammarström, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Forskningspartner

  • Kunskapscentrum för sexuell hälsa, VGR
  • Oslo Metropolitan University

Forskningsfinansiär

  • Jämställdhetsmyndigheten

Projekttid

2023 - 2024

Senast uppdaterad