Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningsseminarium
Utmaningen med Arbetsintegrerat lärande (AIL) i högskoleutbildning

Doktorand Ville Björck inleder med en föreläsning följt av diskussion om AIL inom vårdvetenskap

Datum: 22 januari
Tid: 14:30 - 16:00
Sal: J402

 

Välkommen till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminaret
på Högskolan Väst, Trollhättan

Seminaret arrangeras av det Nordiska Postdoktorala Sällskapet för Caring Science i samarbete med Högskolan Väst i Trollhättan.
Tema: Scientia intuitiva tolkning, temporalitet och historicitet

Datum: 6-7 mars
Tid: 13:00 (6:e mars)
Sal: F303

Seminaret vänder sig i första hand till forskare och doktorander/forskarstuderande i vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap eller hälsovetenskap. Också andra lärare vid universitet och högskolor som är intresserade av hermeneutik och hermeneutiska tillnärmelsesätt är välkomna. Utöver de föreläsningar som ges presenteras abstrakt bägge dagarna. Varje abstrakt tilldelas ca. 30 minuter, varav ca. 15 minuter till diskussion. Seminaret startar kl. 13 den 6 mars och avslutas kl. 15 den 7 mars 2018. Alla är välkomna till en gemensam middag för egen kostnad den 6 mars kl. 19.00. Ytterligare information om denna middag meddeles senare.
Anmälan om deltagande kan göras fram till den 25 februari till ingegerd.bergbom@gu.se
Dead-line för abstrakt: 19 februari.
Deltagaravgift: 50 Euro, betalas vid registreringen den 6 mars.
Program för seminariet kommer i mitten av januari 2018.
Kontaktperson vid Högskolan Väst veronika.karlsson@hv.se

 

Senast uppdaterad