Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

7 December
CHAIR: HENRIK HEGENDER

15.00–15.30 (I, English)

Åsa Rejnö, Margareta Karlsson, & Ina Berndtsson

"Användande av instrumentet Frommelt Attitude Towards Care of Dying (FATCOD) en del i att utvärdera effekten av VIL i en kurs i palliativ vård i sjuksköterskeutbildningen"

16.00–16.30 (P, Opponent, Svenska)

Linnea Åberg & Thomas Winman

"Try walking in the user´s shoes –Knowledge-creation in standardization when using local expertise to produce usability"

16.30–17.30 (Po, Svenska- English)/Entré AIL

Dennis Augustsson, Elisabeth Kristiansson, Sanna Hedrèn,
Anna Alfredsson

I= Interactive session (10 minutes presentation and 20 minutes Q&A)
P= Presentation (20 minutes presentation and 10 minutes Q&A)
Po= Poster

8 December
CHAIR: MARTIN GELLERSTEDT


9.30 -10.00 (P, English)

Kristina Sandström, Kristina Johansson & Karin Sjögren

" Sense of Belonging, Peer Support, Social Media, and Well-being: Comparing WIL and Non-WIL Student Perceptions and Experiences"

Kaffe och postermingel i Entré AIL

10:00–10.30 (Po, Svenska-English)

Dennis Augustsson, Elisabeth Kristiansson, Sanna Hedrèn,
Anna Alfredsson

10.30–11.00 (P, Norska)

Malin Spaniland
«Å stå mellom barken og veden. Dilemmaer blant lærere i yrkesfaglig utdanning», Ved Høgskolen i Østfold.

11.15–11.45 (P, Svenska)

Ingemar Johansson

"Åtgärdsplan som lärandeobjekt i ett AIL-perspektiv – verksamhetssystem och expanderat lärande "

Senast uppdaterad av Eva Erkmar