Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nuläge

Högskolan Väst befinner sig just nu i kvalificeringsfasen för att erhålla en KK-miljö, vilken planeras starta 2018 och pågå i tio år. Den skarpa ansökan skickades in den 1 mars 2017.

Vad är en kk-miljö?

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen erbjuder så kallade KK-miljöer, som bygger på att lärosätet självt under perioden kvalitetsprövar samproduktionsprojekt som ansöker om KK-medel inom ramen för högskolans vision och strategier och i enlighet med det utpekade ämnesområdet för miljön. Syftet är att utveckla profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling. Programmet förutsätter en stark näringslivsmedverkan i forskningsprojekt och kompetensutveckling på avancerad nivå. 

Syfte och mål

Primus är en ny forskningsmiljö på Högskolan Väst som bildats för att möta morgondagens komplexa samhälls- och industrirelaterade utmaningar för en hållbar industri Sverige. Motivet för att etablera miljön utgår från på högskolan etablerade forskningsintressen som dessutom tar stöd i tre nationellt övergripande industriella behov:

  • Underlätta skiftet mot mer hållbara, effektiviserade och förbättrade tillverkningsprocesser som ger möjlighet till innovativa koncept för befintliga och nya produkter
  • Ökad flexibilitet och större integration av tillverkningsprocesser i produkt- och produktionsutveckling med stöd av digitalisering och automation
  • Kunskapsutveckling i produktionsorganisationer för en mer kunskapsintensiv svensk industri med snabbare implementering av forskningsresultat

Tre utpekade områden

I dialog med näringslivet har tre fokuserade kärnområden identifierats:

  • Produktionsprocesser
  • Produktionssystem
  • Industriellt arbetsintegrerat lärande

Ökad samverkan mellan dessa kommer att ge större flexibilitet att beforska bredare frågeställningar än idag. Inom samtliga identifierade kärnområden finns ett stort industriellt behov samtidigt som högskolan har en etablerad forskningsverksamhet med goda resurser i personal och utrustning att utgå ifrån.

Kontakt