Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Här publiceras kursplaner för kurser på forskarnivå. Kursplaner inom forskarutbildningen fastställs av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN).

Du kan söka ut kursplaner på två sätt; per ämnesområde eller i lista A-Ö.

Kursplaner per ämnesområde


Högskoleövergripande

Introduktion till studier på forskarnivå 7,5 hp, INSF010
Att handleda doktorander

Produktionsteknik

Automatiseringsteknik 7,5 hp, AMTF010
Framtida produktion 7,5 hp, FPRF010
Innovationer och Entreprenörskap 3 hp, IEPF010
Materialkarakterisering 7,5 hp, MTKF010
Modellering av dynamiska produktionsprocesser 7,5 hp, MDPF010
Mätmetoder för modellvalidering 7,5 hp, MMOF010
Produktionsteknik 7,5hp, PTKF010
Svetsteknologi 7,5 hp, STKF010
Tillverkningssimulering med hjälp av FEM 7,5 hp, TSFF010
Vetenskaplig forskningsmetodik, försöksplanering och publiceringsteknik 7,5 hp, VFPF010
Simulering och programmering av industrirobotar 7,5 hp, SPIF010
Ytbehandling och ytbeläggningar 7,5 hp, YTBF010


Informatik resp. pedagogik med inriktning mot AIL

Fundament för forskning om lärande och IT 7,5 hp, FUNF010
Informatik med inriktning mot AIL, utveckling och forskning 7,5 hp, IAIF100
Key Readings in information systems 7,5 hp, KRIF010
Lärande, kunskap och IKT 7,5 hp, LKIF010
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7,5 hp, MARF010
Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Utveckling och forskning 7,5 hp, PALF010
Pedagogik som vetenskap och praktik 7,5 hp, PVPF010
Pedagogikens forskningsmetoder 7,5 hp, PGFF010
Perspektiv på arbete, ekonomi, politik och kultur 7,5 hp, PAEF010
Tillämpad forskningsmetodik för informatiker, 15 hp, TFIF010
Tillämpad forskningsmetodik för pedagogik med inriktning mot AIL, 7,5 hp, TFPF010
Vetenskapligt skrivande och vetenskaplig publicering 7,5 hp, VSVF010
Visualisering och simulering för arbetsintegrerat lärande 7,5 hp, VISF010

Senast uppdaterad