Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Johan Berlin

Professor

PhD, Docent

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.


PROFESSOR

Professor i företagsekonomi vid Institutionen för individ och samhälle. Forskar och undervisar om offentlig organisation.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning handlar om offentlig organisation, vilket har handlat om; samverkan mellan organisationer, teamarbete mellan olika professioner, styrning av stora organisationer och ledarskap i utmanande sammanhang. Ett exempel på studie jag arbetat med handlar om multiprofessionella team i hälso- och sjukvården. Ett annat exempel är hur beställartjänstemän arbetar med att beställa hälso- och sjukvård. Ett tredje exempel är hur personal från räddningstjänst, polis och ambulans kan öva samverkan. Genom forskningen har en ny övningsmodell kallad trenivåsamverkan (3NS) tagits fram. Övningsmodellen används vid kris- och katastrofövningar (studien om samverkansövningar har gjorts tillsammans med Eric Carlström).
Under kommande år leder jag ett forskningsprojekt som handlar om hur och varför
offentliga organisationer återtar verksamhet i egen regi (backsourcing).

Forskningsprojektet löper under 2017-2020 och är finansierat av Vetenskapsrådet.

Publikationer

Läs mer om mina publikationer i följande databaser:
Swepub
Google Scholar
Researchgate
Publons

Se också mina publikationer i databasen DiVA nedan under Publikationer.

Kompetensområde

Offentlig organisation, Samverkan, Styrning, Team, Ledarskap

Undervisning/handledning/kommentator

Jag har god vana vid undervisning/handledning på såväl grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. På grundnivå är jag kursansvarig och examinator för två kurser om organisation och ledarskap. På avancerad nivå handleder jag och examinerar magister och masteruppsatser och undervisar om offentlig organisation, samverkan och teamarbete. Inom forskarutbildningen har jag erfarenhet som både huvudhandledare och biträdande handledare. Har även erfarenhet av att ha varit opponent/kommentator vid planerings-, mittbedömnings-, och slutseminarium för doktorsavhandling.  

Opponent/betygsnämnd

Har vid flera tillfällen varit fakultetsopponent och medverkat i betygsnämnd för doktorsavhandlingar. Medverkan har skett inom flera olika ämnen och vetenskapliga discipliner.

sakkunnig

Har vid flera tillfällen medverkat som sakkunnig vid tjänstetillsättningar för olika akademiska befattningar/titlar som universitetslektor, docent och professor.

Ledningsråd

Ledamot i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FUN) 2019-2022
Vice ordförande Högskolans institutionsnämnd 2019-2022
Ledamot i programråd för institutionens programutbildning 2020-2023
Tidigare ledamot i högskolans strategiska lednings- och utvecklingsgrupp (SLUG) 2014-2016, 2017-2019

Koordinator

Under 2015-2018 var jag koordinator och sammankallande för ett nationellt forskningsnätverk om samverkansforskning. Forskningsnätverket har ett finansiellt stöd från FORTE 2015-2021.
Läs mer om samverkansforskning på nätverkets hemsida: Nätverket för samverkansforskning

beredningsgrupp

Ordinarie ledamot i FORTES beredningsgrupp för vård- och vårdorganisation som fördelar forskningsmedel vid ordinarie utlysning.

ledamot etikprövningsmyndigheten

Ordinarie ledamot vid Etikprövningsmyndigheten i Göteborg. 2014-2016, 2017-2019, 2020-2023.

REDAKTIONSRÅD / Editor board

Journal of Contingencies and Crisis Management (ISSN: 1468-5973)
Journal of Health Organization and Management (ISSN: 1477-7266)
Leadership in Health Services (ISSN 1751-1879)
International Journal of Emergency Services (ISSN 2047-0894)
International Journal of Disaster Risk Science (ISSN 2095-0055)

Granskare internationella tidsskrifter

Jag har anlitats som granskare av internationella tidskrifter, vilket kan inordnas i tre områden:

 

Organization and Management
Management Learning, European Management Review, Organization, British Journal of Management, Human Relations, Management and Organizational Studies, Public Management Review, Scandinavian Journal of Management, Journal of Leadership & Organization Development, Team Performance Management, Regional & Federal Studies, Journal of Cooperative Organization and Management.

 

Health Management
Journal of Interprofessional Care, Journal of Health Organization and Management, Journal of Healthcare Leadership, Leadership in Health Services, Health Policy, International Journal of Health Governance, Journal of Evaluation in Clinical Practice, Scandinavian Journal of Public Health, International Journal of Health Governance, Western Journal of Nursing Research, Journal of Multidisciplinary Healthcare.

 

Crisis and Disaster Management
Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, Disasters, International Journal of Disaster Risk Science, Journal of Homeland Security and Emergency Management, Journal of Contingencies and Crisis Management, International Journal of Disaster Risk Reduction, Military Medical Research.

Publikationer


Drivers of outsourcing and backsourcing in the public sector : From idealism to pragmatism

Publicerat

Drivers of outsourcing and backsourcing in the public sector : From idealism to pragmatism

Local governments are bringing previously outsourced services back in‐house. Research into explanations for sourcing decisions in the public sector...

Styrning av hälso- och sjukvård

Publicerat

Styrning av hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en...

The police and ‘the balance’ : managing the workload within Swedish investigation units

Publicerat

The police and ‘the balance’ : managing the workload within Swedish investigation units

Professionals within street-level organizations are essential for the delivery of public services to citizens. However, among a number of difficult...

First initiatives in prehospital care : Basing assessments on incomplete preliminary information

Publicerat

First initiatives in prehospital care : Basing assessments on incomplete preliminary information

Rationale and aim:  Ambulance staff, i.e. registered nurses and assistant nurses, receive assignments from emergency dispatch centres including...

Inter-Organisational Exercises in Dry and Wet Context : Why Do Maritime Response Organisations Gain More Knowledge from Exercises at Sea Than Those on Shore?

Publicerat

Inter-Organisational Exercises in Dry and Wet Context : Why Do Maritime Response Organisations Gain More Knowledge from Exercises at Sea Than Those on Shore?

: This is a study of inter-organisational exercises arranged by on-shore organisations (ONSOs)and off-shore organisations (OFFSOs). The aim was to...

No ordinary consultation : a qualitative inquiry of hospital palliative care consultation services

Publicerat

No ordinary consultation : a qualitative inquiry of hospital palliative care consultation services

Purpose – Considering the great need for palliative care in hospitals, it is essential for hospital staff to havepalliative care knowledge....

Outcomes of Establishing an Urgent Care Centre in the Same Location as an Emergency Department

Publicerat

Outcomes of Establishing an Urgent Care Centre in the Same Location as an Emergency Department

The emergency department (ED) is one of the busiest facilities in a hospital, and it is frequently described as a bottleneck that limits space and...

Collaboration Exercises in Emergency Work : Outcomes in Terms of Learning and Usefulness

Publicerat

Collaboration Exercises in Emergency Work : Outcomes in Terms of Learning and Usefulness

In this study we reviewed scientific papers which measured the effect of collaboration exercises in terms of learning and usefulness. The question ...

Coping with Citizens and Stress : Interaction Strategies during Public Service Delivery within Health Care, the Police, and Social Work

Publicerat

Coping with Citizens and Stress : Interaction Strategies during Public Service Delivery within Health Care, the Police, and Social Work

Previous research and theory suggests that frontline workers adapt to workload-related stress in a number of ways, interacting towards or away from...

Teamarbete

Publicerat

Teamarbete

Emergency Management and Preparedness Training for Youth (EMPTY) : The Results of the First Swedish Pilot Study

Publicerat

Emergency Management and Preparedness Training for Youth (EMPTY) : The Results of the First Swedish Pilot Study

OBJECTIVE: To examine the impact of a simulation training in raising a group of young students' personal and situational awareness in disasters and...

Sjuksköterskan som chef och ledare : en utmaning

Publicerat

Sjuksköterskan som chef och ledare : en utmaning

A New Working Method in Psychiatric Care : the impact of implementation

Publicerat

A New Working Method in Psychiatric Care : the impact of implementation

An equal mix of organizational cultures is important for a successful implementation process. The aim of this study was to examine the implementati...

Artefakters organiserande funktion

Publicerat

Artefakters organiserande funktion

Chefers strategier för att implementera samverkan

Publicerat

Chefers strategier för att implementera samverkan

Den här studien handlar om interorganisatorisk samverkan inom vård och omsorg. Här studeras vilka strategier som första och andra linjens kommunala...

Team i vård, behandling och omsorg : Erfarenheter och reflektioner

Publicerat

Team i vård, behandling och omsorg : Erfarenheter och reflektioner

Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg.Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse tycks teamfortfarande stå för...

Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies : Results from a Literature Review

Publicerat

Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies : Results from a Literature Review

The aim of the current review wasto study the existing knowledge about decision-making and to identify and describe validated training tools.A...

Collaboration exercices; what do they contribute? : a study of learning and usefulness

Publicerat

Collaboration exercices; what do they contribute? : a study of learning and usefulness

This article aims to study whether exercises contribute to learning that can be useful in actual emergency work. It reports the findings of a study...

Cultural camouflage : a critical study of how artefacts are camouflaged and mental health policy subverted

Publicerat

Cultural camouflage : a critical study of how artefacts are camouflaged and mental health policy subverted

This study identifies hidden artefacts in a public organisation. In contrast to earlier studies, itfocuses on artefacts as concealing rather than...

Doctors’ functional leadership inpsychiatric healthcare teams : a reversible leadership logic

Publicerat

Doctors’ functional leadership inpsychiatric healthcare teams : a reversible leadership logic

Purpose: The purpose of this paper was to study how psychiatric doctors practise leadership in multidisciplinary healthcare teams. The paper seeks ...

Learning and usefulness of collaboration exercises : A study of the three level collaboration (3LC) exercises between the police, ambulance and rescue services

Publicerat

Learning and usefulness of collaboration exercises : A study of the three level collaboration (3LC) exercises between the police, ambulance and rescue services

In this article, we studied collaboration exercises (3LC) between the rescue services, ambulance services, and police force, which were developed t...

Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team : om sammanhållning, sortering och kontroll

Publicerat

Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team : om sammanhållning, sortering och kontroll

Den här studien handlar om ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team. För att hantera hälso- och sjukvårdens gränsöverskridande arbete har...

Samverkansövningar : Om lärande och nytta

Publicerat

Samverkansövningar : Om lärande och nytta

Den här studien handlar om samverkansövningar med särskilt fokus på fullskaleövningar mellan polis, räddningstjänst och ambulans. För att lyckas i ...

The Three-Level Collaboration Exercise : Impact of Learning and Usefulness

Publicerat

The Three-Level Collaboration Exercise : Impact of Learning and Usefulness

The aim of the study was to examine the emergency personnel’s perception of the effects of exercises, with regard to learning and usefulness. The...

Collaboration Exercises : the lack of collaborative benefits

Publicerat

Collaboration Exercises : the lack of collaborative benefits

The purpose of this paper is to study what professional emergency personnel learn during collaboration exercises and the benefits of what they have...

Common incentives for teamwork : the unspoken contract´s significance

Publicerat

Common incentives for teamwork : the unspoken contract´s significance

Purpose - The purpose of this article was to identify and study common incentives for teamwork. Design/methodology/approach - The study was designe...

How doctors practice teamleadership

Publicerat

How doctors practice teamleadership

Purpose: The overall purpose of the article was to study how doctors practise leadership in multidisciplinary teams. The article seeks to answer th...

Läran om management – föreställningar i ett organisationssamhälle, K. Holmblad-Brunsson. Studentlitteratur, Lund (2013), 230 pp.

Publicerat

Läran om management – föreställningar i ett organisationssamhälle, K. Holmblad-Brunsson. Studentlitteratur, Lund (2013), 230 pp.

Managing boundaries at the accident scene : a qualitative study of collaboration exercises

Publicerat

Managing boundaries at the accident scene : a qualitative study of collaboration exercises

Purpose The purpose of this study is to identify what is practiced during collaboration exercises and possible facilitators for inter-organisationa...

The process of implementing a new working method - a project towards change in a Swedish psychiatric clinic

Publicerat

The process of implementing a new working method - a project towards change in a Swedish psychiatric clinic

The implementation of evidence-based methods in hospital settings is difficult and complex. The aim of the present study was to highlight the...

Bokrecension | Jonsson, R. (2013). Organisatoriska bakslag - mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

Publicerat

Bokrecension | Jonsson, R. (2013). Organisatoriska bakslag - mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

Bokrecension | Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012). Kulturanalytiska verktyg. Gleerups Förlag.

Publicerat

Bokrecension | Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012). Kulturanalytiska verktyg. Gleerups Förlag.

Från mekanistisk till organisk samverkan mellan blåljusorganisationer

Publicerat

Från mekanistisk till organisk samverkan mellan blåljusorganisationer

Guest editors | Special Issue: Management control, organisation and leadership in the healthcare sector

Publicerat

Guest editors | Special Issue: Management control, organisation and leadership in the healthcare sector

Läkare som teamledare : En studie av reversibelt ledarskap

Publicerat

Läkare som teamledare : En studie av reversibelt ledarskap

SammanfattningSyfte: Syftet med artikeln är att beskriva och problematisera läkares ledarskap i team. Arti-keln syftar till att besvara frågan; Hur...

Organisering av en fingerad verklighet : Om övningar mellan blåljusorganisationer

Publicerat

Organisering av en fingerad verklighet : Om övningar mellan blåljusorganisationer

This study aimed to elucidate exercise participants’ understanding of critical aspects of organizing and implementation of collaboration exercises...

Teamarbete : de gemensamma incitamentens betydelse

Publicerat

Teamarbete : de gemensamma incitamentens betydelse

Teamarbete : ett livsviktigt samspel

Publicerat

Teamarbete : ett livsviktigt samspel

The dominance of mechanistic behaviour : A critical study of emergency exercises

Publicerat

The dominance of mechanistic behaviour : A critical study of emergency exercises

In this paper, the focus is on emergency exercises between the police, rescue services and ambulance. By practising, it is assumed that the...

Bokrecension | Hartman, Laura (red.) (2011). Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag

Publicerat

Bokrecension | Hartman, Laura (red.) (2011). Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag

Models of teamwork: ideal or not? : A critical study of theoretical team models

Publicerat

Models of teamwork: ideal or not? : A critical study of theoretical team models

Purpose - There is a tendency in team research to employ concepts of stepwise models, reachingfrom the primitive to the excellent, to suggest that ...

Trender som utmanar traditioner : En hälso- och sjukvård i metamorfos

Publicerat

Trender som utmanar traditioner : En hälso- och sjukvård i metamorfos

I artikeln ges en översikt över traditioner inom hälso- och sjukvården som utmanas av trender. Betydelsen av starka professioner, otydliga och...

Åhlström, Pär (red.) (2010). Verksamhetsutveckling i världsklass. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Publicerat

Åhlström, Pär (red.) (2010). Verksamhetsutveckling i världsklass. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Blåljusövningar och lärande : - en ny typ av samverkansövning

Publicerat

Blåljusövningar och lärande : - en ny typ av samverkansövning

Book Review | Alvesson, Mats., Sveningsson, Stefan (2008). Changing organizational culture: cultural change work in progress. London: Routledge

Publicerat

Book Review | Alvesson, Mats., Sveningsson, Stefan (2008). Changing organizational culture: cultural change work in progress. London: Routledge

Flexibilitet eller kontroll? : Om regler, rutiner och ansvar

Publicerat

Flexibilitet eller kontroll? : Om regler, rutiner och ansvar

Sammantaget ger ekonomicheferna uttryck för att de har ett tämligen gottinflytande över frågor som handlar om regelverk, normer, organisationsstruk...

Samverkan mellan blåljusorganisationer

Publicerat

Samverkan mellan blåljusorganisationer

Samverkan mellan olika yrkesprofessioner på en olycksplats är komplicerat. Mycket på grund av att förväntningarna inte alltid överensstämmer med...

Styrning av hälso- och sjukvård

Publicerat

Styrning av hälso- och sjukvård

I den här boken får du möjlighet att bekanta dig med de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Författarna ger e...

Why is collaboration minimised at the accident scene? : A critical study of a hidden phenomenon

Publicerat

Why is collaboration minimised at the accident scene? : A critical study of a hidden phenomenon

Purpose - The purpose of this paper is to study why collaboration among police, fire, and ambulance services is minimised at accident scenes....

Dolda artefakters betydelse : -En kritisk studie av kulturella uttryck inom psykiatrin

Publicerat

Dolda artefakters betydelse : -En kritisk studie av kulturella uttryck inom psykiatrin

Mer om Johan Berlin