Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 11 dec
  • Tid:
  • 12:00 - 13:15
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • F312

Denna händelse är öppen för allmänheten

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, bjuder in till lunchseminarier med Martin Molin "Unga med intellektuell funktionsnedsättning – om vuxenblivande och identitetsskapande i olika kontexter"

Martin ger en översiktlig resumé kring sin forskning om ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i olika välfärdsrelaterade kontexter. I avhandlingen studerades delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. I ett postdokprojekt fokuserades de ungas övergång mot arbetliv/vuxenliv. På senare tid har Martin även undersökt frågor om delaktighet, tillhörighet och identitetsskapande inom ramen för mer civilsamhälleliga kontexter. Bland annat har analysen inriktats på hur sociala identiteter förhandlas mellan "livet i särskolan/omsorgen" och mer icke-institutionaliserade arenor så som föreningsliv, på fritiden, på internet/social medier etc. Med utgångpunkt i ett avslutat FORTE-projekt ges några exempel hur detta sociala identitetsarbete tar sig uttryck på internet och i sociala medier.

Vi bjuder på lunchmacka.

Anmälan till Eva Erkmar senast 3 december

Välkommen!