Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 17 dec
  • Tid:
  • 13:00 - 15:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • J106

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter och medarbetare

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Samhället präglas av en stark utseendekultur vilket bär med sig ett utbrett kroppsmissnöje och mångas ständiga försök att förändra och förbättra den egna kroppen. Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, forskar om individers kroppsuppfattning: dess utveckling från barndom till vuxenliv, vilka faktorer som påverkar utvecklingen och, icke minst, vad som kan främja ett mer positivt förhållningssätt till den egna kroppen. Seminariet kommer särskilt att fokusera på friskfaktorer för positiv kroppsuppfattning och utgå från en ny kvalitativ studie av individer som lyckats få bukt med sitt kroppsmissnöje och som undersöker vad som blev vändpunkterna i deras resa till en mer positiv kroppsuppfattning.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Anmälan: senast den 13 december till claudia.preisig@hv.se.

Mer information