Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 27 nov
  • Tid:
  • 10:00 - 11:30
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • F206

Denna händelse är öppen för allmänheten

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, bjuder in till seminarium med titeln Upplevda könsbarriärer vid AIL (arbetsintegrerat lärande) praktik/Co-op. 

Det har visat sig i tidigare studie(r) att kvinnor upplever könsrelaterade barriärer vid övergång mellan akademi och yrkesliv. Vad beror detta på? Hur kan vi förhindra/underlätta övergången? Under seminariet kommer det att presenteras en kommande studie. Urval för studien kommer vara studenter som har respektive inte har AIL inslag under sin utbildning. Detta för att kartlägga och förstå vilka möjliga könsrelaterade barriärer dessa kvinnliga studenter möter. Insamling av data kommer ske genom enkäter och intervjuer(rich picture). Denna internationella studie kommer att genomföras i Kanada, Skottland och Sverige.

Seminarieledare: Kristina Sandström och Kristina Johansson

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Varmt välkomna!

Nordiska folkhögskolans sistaårselever kommer att teckenspråktolka seminariet. 

 Anmälan till eva.erkmar@hv.se senast 22 november