Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 15 nov
  • Tid:
  • 09:00 - 12:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • Entré AIL

Vad är öppen vetenskap? Varför publicera forskningsdata? Vad kan jag tjäna på det som forskare egentligen? Vilka frågor har jag och andra forskare på Högskolan Väst?

Välkommen till en workshop med mål att lyfta väsentliga frågeställningar vad gäller forskningsdata och hur framtida riktlinjer om öppen vetenskap kan påverka din forskningsprocess.

Hur?

Workshopen utformas enligt Open Space-metoden med en samling i helgrupp, och sedan uppdelning i mindre arbetsgrupper efter deltagarnas intresse-områden. Varje deltagare ombeds att formulera frågor eller idéer att bidra med och allas deltagande på lika villkor är grundtanken i genomförandet. Under varje diskussion förs anteckningar som sedan skickas ut till alla deltagare i en rapport. I slutet återsamlas man och avslutar gemensamt. Workshopen utvärderas och följs upp inom 6 månader. Vi hoppas på kreativa och givande diskussioner och vi som arbetar som jurister, arkivarie, IT-stöd eller bibliotekarie på Högskolan Väst finns där för att erbjuda vår yrkeskompetens. Vi avrundar när diskussionerna tynar (hålltid 12:00).

Mer om Open Space   

Workshopen gästas av en datasamordnare från Svensk Nationell Datatjänst med erfarenhet av att tillgängliggöra, bevara och av återanvändning av forskningsdata.

Alla som i något avseende forskar inom sin tjänst är välkomna! Doktorander och forskare bjuds in via Anställd och via mejl.

Och sedan?

Deltagare får en utvärdering och diskussionsrapporterna. Workshopen följs även upp genom hur högskolan utformar stöd och information på webben, samt eventuella efterföljande seminarier inom ämnet.

Anmäl dig via formuläret > 

OBS! Sista datum är 8 november.

För att genomföra krävs ett minimum av 12 anmälda. Vi har plats för högst 30 deltagare. Arbetsspråket är svenska och vid behov engelska.

 

Välkomna!

önskar

Margareta (arkivarie), Mats (jurist), Jenny (jurist), Mats (systemtekniker), Rolf (koordinator forskningsstöd), Elisabeth (bibliotekarie), Anu (bibliotekarie), Astrid (bibliotekarie) och Rebecka (bibliotekarie)