Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 14 nov
  • Tid:
  • 13:00 - 15:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • B310

Denna händelse är öppen för allmänheten

Ämnet för planeringsseminariet och avhandlingsarbetet är hur militär personal uppfattar säkerhet i sitt arbete när olika arbetsuppgifter beaktas. Frågan ställs vilka faktorer som generellt påverkar hur organisationsrelaterade resurser gynnar eller försvårar medarbetarnas lärande om och beaktandet av säkerhet vid utförande av både vardagliga arbetsuppgifter vid kasern och högrisk arbetsuppgifter vid exempelvis militära övningar och insatser. En ytterligare aspekt är hur olika professioner inom den militära organisationen uppfattar och kommunicerar säkerhet.

Kontakt