Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 21 nov
  • Tid:
  • 12:00 - 13:15
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • J106

Denna händelse är öppen för allmänheten

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, bjuder in till lunchföreläsning Rykande färsk forskning med två doktorer:

Doktor Anna Sigridur Islind  presenterar sin avhandling Platformization: Co-Designing Digital Platforms in Practice

Digital  platforms are slowly becoming an important part of both research and everyday work. However, little focus has been on platformization (i.e. design, development and use of platforms) and how platforms can be co-designed alongside practice. My research is based on an action research study on co-designing practice-based platforms in care settings through one 2.5 years study within home care and one 2.5 years study within cancer rehabilitation where platforms are being co-designed by caregivers and care recipients to be used within those settings. The main contribution of my research is a conceptualization of the platformization process where the key characteristics of designing such platforms with heavy end-user engagement are illustrated and that is what I want to discuss in this seminar. 

Doktor Amir Haj-Bolouri  presenterar sina forskningsavhandling Designing for Adaptable learning : Ett Filosofiiskt Perspektiv på Design för Integrationsarbetet 

Presentationen kommer att fokusera sig på en avgränsad del av min avhandling, 'Designing for Adaptable Learning'. Presentationen kommer i huvudsak att - utifrån ett filosofiskt perspektiv - fokusera ett antal nyckelbidrag som  belyser aspekter av att designa stödjande artefakter för integrationsarbete. Dessa nyckelbidrag omfattar en designteori för anpassningsbart lärande, en design-orienterad forskningsmetod, samt ett antal filosofiska koncept som problematiserar och diskuterar min forskning. Således kommer min korta presentation i huvudsak att fokusera och diskutera de sistnämnda bidragen.