Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 21 nov
  • Tid:
  • 10:00 - 11:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • Entré AiL

Denna händelse är öppen för allmänheten

Att bli docent markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen och ses som ett led i en akademisk karriär. Docentföreläsning är den sista delen i ett ansökningsförfarande för att utnämnas till docent. Syftet med föreläsningen är att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla förståelse och inblick i den blivande docentens aktuella forskningsområde för en bred publik.

Thomas Winman, universitetslektor i pedagogik, håller sin docentföreläsning med titeln ”Samhällsförändring och kompetensutveckling”.

Thomas Winmans forskning har sedan avhandlingsarbetet haft ett intresse för hur människor utvecklar kunskaper - hur de tar till sig, kollektivt upprätthåller och genererar kunskaper och förhållningssätt - inom ramen för olika organisationer och företag i samhället. Efter avhandlingen både utvecklades och breddades forskningsintresset till att alltmer omfatta kommunikation och samspel mellan människor, och mellan människor och artefakter i situerade praktiker, såsom i utbildningssammanhang och i integrationsarbete för nyanlända.

Vidare fokuserar forskningen på att utveckla kunskap om hur välfärdsarbete organiseras och koordineras inom och mellan olika samhälleliga aktörer, samt hur kunskap utvecklas, legitimeras och iscensätts inom och mellan professionella grupper. Speciellt i situationer där globalisering, ökad specialisering och teknologisering förändrar villkoren. Det är en del av det arbetsintegrerade lärandet, där Thomas studerar arbetets förutsättningar och hur professionell och organisatorisk kunskap utvecklas och förstås.

Beredningsgruppen består av Anställningsnämndens ledamöter.

Varmt välkommen!

Mer information