Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 03 okt
  • Tid:
  • 14:15 - 16:15
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • Meddelas senare

Sveriges universitet och högskolor har fått ett regeringsuppdrag att skapa en varaktig struktur och ta fram modeller för att arbeta med validering och bedömning av reell kompetens. Syftet är att lärosätena ska bli bättre på detta och fler ska få sin kunskap bedömd.

Under senare delen av 2017 och under 2018 har det utifrån regeringsuppdraget pågått ett nationellt projekt där flera högskolor och universitet deltar med syfte att bättre kunna genomföra bedömningar när det gäller validering och reell kompetens. Projektet samordnas av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Styrgruppen för validering och reell kompetens på Högskolan Väst och högskolans representanter i det nationella projektet bjuder nu in till workshop där de modeller som arbetats fram under året presenteras och diskuteras.

Under workshopen kommer vi att gå igenom bedömning av reell kompetens både för behörighet och för tillgodoräknande.

Workshopen vänder sig till anställda vid Högskolan Väst. Program publiceras i början av höstterminen.

Anmälan 
Information om anmälan kommer inom kort.

Om du vill ta del av Valideringsdelegationens senaste rapport:
"Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande , SOU 2018:29"

Välkommen!
Styrgruppen för validering och reell kompetens

Mer information