Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 12 sep
  • Tid:
  • 12:00 - 13:15
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • J111

Denna händelse är öppen för allmänheten

LINA bjuder in till seminarium med temat Samskapande av ett projekt – erfarenheter från Interreg-projektet Urban Platsinnovation

Presentation av Cia Säll, Lysekils kommun; Western Bjørg Johnsrud, Fredrikstads kommune; Tobias Arvemo, Irené Bernhard, Ulrika Lundh Snis, Ellinor Torsein och Anna Karin Olsson, Högskolan Väst

 Interreg-projektet Urban Platsinnovation avslutas med en presentation av projektets resultat och arbetsformer. Projektet har arbetat för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner. Forskargruppen vid Högskolan Väst har tillämpat ett AIL-perspektiv och genomfört ett flertal studier samt living labs, workshops och studentsamverkan under projekttiden. Detta har inneburit stort engagemang och involvering av ett flertal intressenter i centrumutvecklingsprocesser. Projektets styrgrupp med aktörer från Fredrikstad och Lysekil deltar och medverkar i presentationen. Med fokus på engagemang visar LINA-seminariet på projektets förutsättningar, former och konsekvenser för ett samskapande arbetssätt - där centrumutveckling och platsinnovation utgör exempel på projektinnehåll - med stor grad av generaliserbarhet till andra forskningsprojekt.

För mer information se https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/urban-platsinnovation-centrumutveckling/ eller kontakta projektledare anna-karin.olsson@hv.se

Vi bjuder på lunchmacka anmälan till eva.erkmar@hv.se senast den 7 september.

Varmt välkomna!