Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 19 sep
  • Tid:
  • 09:00 - 10:30
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • Padua (I424)

Användande av internet och sociala medier är att växande fenomen världen över, särskilt i Nordamerika och Europa. Enligt EU Kids Online använder barn i Europa nätet mer, i yngre åldrar och på mer olika sätt. Sociala medier innebär möjligheter men även risker och det är viktigt att beslutsfattare och praktiker strävar efter att maximera barns möjligheter på internet, samtidigt som risken för skador minimeras (EU Kids Online 2014). Kunskapen om människor med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier är begränsad, särskilt när det kommer till unga människor. Samtidigt är unga människor över lag flitiga användare av sociala medier, och det finns indikationer på att användningen av sociala medier är mer utbredd bland unga med intellektuell funktionsnedsättning än bland människor med intellektuell funktionsnedsättning i allmänhet (Caton och Chapman 2016).

På seminariet kommer resultat från en litteraturöversikt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier att presenteras. 

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Doktorand: Åsa Borgström, Högskolan Väst och Göteborgs Universitet

Anmälan: senast den 17 september till claudia.preisig@hv.se  

Mer information