Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 18 apr
  • Tid:
  • 10:00 - 11:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • F316

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter, medarbetare och inbjudna gäster

Lena Sjöberg, universitetslektor i pedagogik, håller sin docentföreläsning med titeln ”Diskurser, policy och praktik – exempel från lärarutbildningens och grundskolans bedömningspraktiker”.

Lena Sjöbergs forskning belyser hur individer (elever och lärare), lärande och kunskaper konstrueras i och genom policypraktiker. Två forskningsprojekt kommer att presenteras. Det första behandlar individuella utvecklingsplaner i grundskolan och vilka effekter dessa kan ha för elever och deras lärande. Det andra forskningsprojektet fokuserar grundlärarutbildningens inriktningar mot årskurserna F-6 och belyser hur blivande lärares professionella kunskapsbas konstrueras genom lärarutbildningens examinationspraktik.

Beredningsgruppen består av Anställningsnämndens ledamöter.

Varmt välkommen!

Kontakt