Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 10 sep
  • Tid:
  • 12:00 - 14:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • I106

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter, medarbetare och inbjudna gäster

OBS - nytt datum!

LINA bjuder in till lunchseminarium med projketledare Ann Svensson. Projektet ”VITAL – för den goda hälsan” har precis startat och behöver kompetenser från alla institutioner vid högskolan under tre år framöver. 

Klockan 12:00-13:00 beskrivs projektet, dess syfte och förväntat resultat samt samverkanspartet.

Klockan 13:00-14:00 erbjuds uppföljande samtal och workshop kring möjligheter för forskare och lärare att delta i projektet.

Kort om projektet:

Dagens samhälle står inför ökade utmaningar inom hälso- och sjukvård baserat på den demografiska utvecklingen, vilket kräver nya sätt att arbeta. Primärvården är ingången i vårdsystemet och det kommer att ställas stora krav på tillgänglighet och arbetssätt framöver, där färre i arbetsför ålder måste försörja en åldrande befolkning. För att möta en ökande efterfrågan av hälso- och sjukvård finns behov av att vara nytänkande och nyskapande i utbudet av de tjänster som primärvården erbjuder. Framtidens vård kommer att ställa krav på en nära samverkan mellan primärvård, kommunal verksamhet, tandvård och länssjukvård, där både nya digitala tekniker och tjänster behöver prövas. Samverkan mellan hälso- och sjukvården samt små och medelstora företag är också en förutsättning för att utveckla digital teknik och hjälpmedel som kan användas för en bättre, effektivare och en mer förebyggande vård. Denna utveckling kräver en samverkan mellan kunskaper inom många olika områden, bl.a. informatik, vårdvetenskap, organisation, ledarskap, arbetsvetenskap, datavetenskap, ekonomistyrning, pedagogik, m.m. Projektet avser att bygga en testbädd vid en vårdcentral för att testa nya digitala tekniker samt förändrade arbetssätt.

Läs mer om projektet här.

För fler frågor om projektet är du välkommen att kontakta Ann Svensson

Vi bjuder på en lunchmacka klockan 12:00 så anmälan behöver ske senast den 5 september till eva.erkmar@hv.se

Varmt välkommen!