Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 03 dec
  • Tid:
  • 12:00 - 13:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • Padua I424

Denna händelse är öppen för medarbetare och inbjudna gäster

Olika skolämnen beskrivs innebära olika språkliga diskurser och krav. Att erbjuda elever möjligheter att utveckla språk och literacy i ämnesundervisning ingår i skolans uppdrag och är viktigt utifrån alla elevers rätt till lärande och utveckling. Vid seminariet presenteras en studie av literacypraktiker i skolämnena matematik och historia på svenskt mellanstadium utifrån observationer av undervisning och intervjuer med lärare. Vi diskuterar också en verksamhetsteoretisk ansats som metod för att undersöka literacypraktiker och för att formulera en proximal utvecklingszon för fortsatt utveckling av undervisning utifrån befintliga praktiker.

OBS vi bjuder på smörgåslunch! 

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: Monica Egelström

Anmälan: senast den 28 november till claudia.preisig@hv.seAnge i anmälan om du vill ha någon form av specialkost.