Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 20 feb
  • Tid:
  • 13:00 - 15:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • J402

Denna händelse är öppen för allmänheten

Hitta Drivet är ett samverkansprojekt med fokus på motivation och genusmönster i grundskolan, med utgångpunkt i kommunernas oro kring skillnader i meritvärden mellan pojkar och flickor då de lämnar grundskolan.

Under seminariet berättar vi om den modell som legat till grund för arbete och hur processen skett i praktiknära samverkansforskning samt de aktiviteter vi genomfört. Vi redovisar fördelar med praktiknära samverkansforskning, utmaningar och vilka fortsatta aktiviteter som Hitta Drivet projektet kommer att leda fram till.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare:
Maria Spante
Anita Varga
Helena Korp

Anmälan: senast den 18 februari till claudia.preisig@hv.se

Mer information


Kontakt