Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 15 feb
  • Tid:
  • 13:00 - 14:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • F127

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter och medarbetare

Att bli docent markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen och ses som ett led i en akademisk karriär. Docentföreläsning är den sista delen i ett ansökningsförfarande för att utnämnas till docent. Syftet med föreläsningen är att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla förståelse och inblick i den blivande docentens aktuella forskningsområde för en bred publik.

Maria Spante, universitetslektor i informatik, håller sin docentföreläsning med titeln ”Från VR till verksamhet: digitaliseringsforskare i skolan och kunskapens tjänst”.

Med utgångpunkt i avhandlingsarbetet, som handlade om samvaro och samarbete i VR, har det fortsatta vetenskapliga arbetet i allt högre utsträckning kommit att handla om digitalisering i verksamheter och särskilt skolans digitalisering och dess konsekvenser. Föreläsningen handlar om denna resa, hur forskningen tagit sin utgångpunkt i sociotekniska perspektiv och präglats av såväl aktions-, praktiknära- som samverkansforskning.

Beredningsgruppen består av Anställningsnämndens ledamöter.

Varmt välkommen!

Mer information