Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 25 sep
  • Tid:
  • 10:00 - 12:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • J111

Denna händelse är öppen för allmänheten

Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

Hassan Sharifs forskning handlar om nyanlända ungdomars möte med gymnasieskolans språkintroduktionsutbildning och hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar. Syftet med seminariet är att, med utgångspunkt i Pierre Bourdieus begrepp kapital, habitus och strategier samt Abdelmalek Sayads perspektiv på relationen mellan migration och nation, synliggöra ungdomarnas erfarenheter och upplevelser i ljuset av historiska, sociala och ekonomiska villkor och de dominansförhållanden som präglar deras tillvaro som nyanlända elever i den svenska skolan.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare:
Hassan Sharif, Lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande, Uppsala Universitet

Anmälan: senast den 20 september till claudia.preisig@hv.se