Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 18 aug - 20 aug
  • Plats:
  • Högskolan Väst

Målgruppen är svenska och internationella studenter och geodeter i offentlig tjänst och vid universitet. För att kunna tillgodogöra sig kursen måste man ha läst minst en grundläggande kurs i fysikalisk geodesi.

Geoiden är den ekvipotentialyta i jordens tyngdkraftsfält som bäst sammanfaller med den ostörda havsytan och dess förlängning genom kontinenterna. Höjden över havet i en topografisk karta är detsamma som höjden över geoiden, som är en buktig yta med avvikelser i storleksordningen 100 m relativt en geocentriskt placerad rotationsellipsoid. En noggrann geoidmodell är viktig för höjdbestämning med exempelvis GPS.

Den väl beprövade KTH-metoden för geoidberäkning, som presenteras både i praktik och teori vid en 3-dagars workshop i augusti, används idag i flera länder, exempelvis av svenska Lantmäteriet. Internationella kurser har tidigare hållits i många länder.

Läs mer om workshopen på högskolans engelska webbplats.