Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 05 feb
  • Tid:
  • 17:00 - 18:30
  • Plats:
  • Uddevalla Museum
  • Lokal:
  • Kajkanten, restaurang och café

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter och medarbetare

Fritidsbåtars påverkan på skärgårdsmiljön

Hur påverkar fritidsbåtar och båtturism skärgårdsmiljön och areella näringar i kustområdenI området i och kring Sannäsfjorden och Grebbestad studeras miljöpåverkan och spridning av miljögifter från fritidsbåtar, båtturism och marinor till den marina miljön, där också odling och skörd av skaldjur och annat vattenbruk är viktiga näringar.

Studien kommer att ge ny kunskap som kan bidra till bättre planering av havs- och kustområden. Målsättningen är att många olika maritima näringsverksamheter ska kunna samexistera på ett mer hållbart sätt.

Föreläsare är Kjell Nordberg, Professor, Institutionen för marina vetenskaper Göteborgs universitetet.

Boka dig gärna en plats men det är inget krav!
Mer information hittar du här!

Med reservation för ändringar.

Vi vill göra forskning tillgänglig och att anordna föreläsningar är ett sätt. "After Work med forskare" arrangeras av Folkuniversitetet, Högskolan Väst och Bohusläns museum. Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.