Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 26 mar
  • Tid:
  • 08:30 - 12:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • F203

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter, medarbetare och inbjudna gäster

inställt

Föreläsningen är framflyttad till hösten. Återkommer med datum.

Resultatdialog om forskningsprojektet Barns fritid i fritidshem


Program
8.30              Karin Lager presenterar de första resultaten från studien Barns fritid i fritidshem.
9.45              Fika, det bjuds på kaffe/the och smörgås.
10.15             Dialog om modell för utvärdering i fritidshem
11.00            Föreläsning fil.dr Anja Hvitfelt Stanek, Syddansk universitet, Danmark

Barns fritid i fritidshem

Forskningsprojektet Barns fritid i fritidshem syftar till att generera kunskap om vad barn möter i fritidshem i fråga om innehåll, aktiviteter, personella och materiella resurser. I projektet ingår också att tillsammans med de verksamma lärarna i fritidshemmen utveckla en modell för utvärdering i fritidshem som utgår från barns perspektiv. Under förmiddagen presenteras de första resultaten av studien och ett första utkast av modellen kommer att presenteras och därefter vidareutvecklas tillsammans i samtal. De arbetslag som deltagit i forskningsprojektet bjuds in för att ta del av resultaten och för att tillsammans fortsätta med arbetet att utveckla modellen för utvärdering i fritidshem. Förmiddagen avslutas med en föreläsning av fil.dr Anja Hvitfelt Stanek om betydelsen av att vi förstår de gemenskaper som barn i fritidshem ingår i.

Børnefællesskabers (barns gemenskaper) betydning

Børn lever deres liv sammen i og på tværs af forskellige kontekster. Med udgangspunkt i forskningsprojekter, der har fulgt børn og det børneliv, der leves på tværs af dagtilbud, skoletimer, frikvarterer og fritidhjem/SFO, giver forelæsningen indblik i hvordan det - fra et analytisk børneperspektiv - ser ud til at være relevant at arbejde med børnenes sociale liv i fritidspædagogikken. En væsentlig pointe for forelæsningen er, at hvis vi skal forstå børns handlinger og deres læringsprocesser, har vi brug for et tættere indblik i de sociale sammenhænge og fællesskaber, de indgår i.

Intresserade lärare, forskare och studenter vid Högskolan är också välkomna att delta. OBS! Anmälan krävs.

Dagen avslutas 12.00

Anmäl till Karin Lager senast 11/3. Anmäl också ev specialkost till fikat. karin.lager@hv.se

 

MER INFORMATION