Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 21 okt
  • Tid:
  • 12:00 - 13:00
  • Plats:
  • Zoom
  • Lokal:
  • https://hv-se.zoom.us/j/3143674628

Denna händelse är öppen för studenter och medarbetare

Mångfaldscentrum och Centrum för hållbar utveckling bjuder in till höstens första Agenda 2030-seminarium:

Onsdagen den 21/10 föreläser Maja Lundqvist, utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet, om: Sexuella trakasserier i akademin.

Sedan #metoo har det blivit tydligt hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är i såväl akademin som andra delar av arbetslivet. Frågan behöver prioriteras tydligare, både kunskapsmässigt och ifråga om konkreta åtgärder. Så vad vet vi, vad säger forskningen? Under detta seminarium kommer hon att berätta om hur forskningsläget ser ut internationellt, och vilka kunskapsluckor som identifierats inom forskningen. Efter föreläsningen finns utrymme att ställa frågor och diskutera.

Maja Lundqvist har gedigna kunskaper inom området. Hon har, tillsammans med andra, författat flera forskningsöversikter om förekomsten av sexuella trakasserier inom akademin och om arbetet med förebyggande åtgärder, bland annat på uppdrag av Vetenskapsrådet och Universitets-och högskolerådet. Maja är även delaktig i arbetet med en kommande nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier inom akademin i Sverige.

Zoomlänk hittar ni här!

Anmälan behövs ej.