Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 25 sep
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • C118-120

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter, medarbetare och inbjudna gäster

Kl. 09.15

Jennie Ryding, doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, lägger fram sin avhandling med titeln "Mellan evidens och reflektion: om professionellt lärande i Socialtjänstens familjebehandlande arbete".

Opponent: Universitetslektor Samuel Edelbring, Örebro Universitet

Ordförande: Professor Martin Molin, Högskolan Väst

Sammanfattning:

Socialt arbete är en komplex praktik som ställer höga krav på de professionella. Tidigare forskning belyser reflektion som både en viktig del, och ett verktyg, i utmanande och komplexa praktiker samt för lärande och utveckling i arbetet. Ökad uppmärksamhet på evidensbaserad praktik (EBP) och systematiskt prövad, vetenskaplig kunskap tycks dock ha reducerat möjligheten till reflektion i den dagliga praktiken.

Syftet med avhandlingen var att undersöka vilken roll socialarbetare upplever att reflektion har i arbete med familjebehandling. Professionellas lärande och kunskapsutveckling, både generellt och i evidensbaserat arbete, är särskilt fokuserat. Resultaten bidrar med insikt kring reflektionens roller i sådan praktik och kring Family Check-Up (FCU) som en reflektionsbefrämjande, evidensbaserad modell. Vikten av organisatoriska förutsättningar för reflekterande praktik, evidensbaserat arbete och professionellt lärande och kunskapsutveckling betonas också.

Kontakt