Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter och medarbetare

Hållbarhetsfrågorna blir allt mer centrala i den nutida debatten. För att uppmärksamma frågorna och sprida kunskap anordnar Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum en hållbarhetsvecka på Högskolan Väst den 19 – 23 april med ett lunchseminarium per dag.

Zoom-länk till samtliga seminarier

Måndag 19 april 12.00-13.00
Fredrik Sjögren, Verksamhetsledare på Centrum för hållbar utveckling, Hanna Stafhammar Kjellgren och Beatrice Löfström, båda samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan Väst

Hållbar utveckling - vad är det?
Veckan inleds med ett introducerande tillfälle om hållbar utveckling. Passet kommer även att handla om hur högskolans hållbarhetsarbete kommer att organiseras framöver.

Tisdag 20 april 12.00-13.00
Elisabeth Dahlborg, professor i vårdvetenskap och verksamhetsledare för den vårdvetenskapliga forskningsmiljön LOV, Lärande och vårdande för hållbar hälsa.

Att bli medveten om normer – exemplet HV

(Seminariet med Paula Mählck, docent i sociologi, Linköping universitet "Equality, Diversity and Inclusion: How can we challenge, racism, sexism and white privilege in the academy?" ställdes in pga sjukdom.)

Onsdag 21 april 12.00-13.00
Filippa Bohlin, Kommunikatör Innovatum Science Park
Lillemor Lindberg, innovationsledare marina näringar Innovatum Science Park

Blå mat – Centrum för framtidens sjömat
Haven är viktigare för planeten jorden än vi kanske förstår. De är jordens lungor och ger det mesta av syret vi andas. De är också en viktig källa för livsmedel, material och många andra biokemiska ämnen. Den här föreläsningen presenterar satsningar som nu genomförs för att nyttja haven på ett sätt som kommer både människa och miljö till godo. Representanter för Innovatum Science Park berättar bland annat om Blå mat – Centrum för framtidens sjömat, som är den största satsningen hittills på svensk sjömat med en finansiering på 48 miljoner kronor från statliga forskningsrådet Formas, och med målsättningar om att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas.
Läs mer här för mer information

Torsdag 22 april 12.00-13.00
Elias Mellander, etnolog, Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan, Göteborg

Hållbara garderober? – Känslor, kläder och konsumtion
Svenskarna köper och slänger mer kläder än någonsin! Samtidigt använder textilindustrin stora mängder naturresurser, kemikalier och vatten. För att skapa ett mer hållbart bruk av kläder behöver vi därför förstå drivkrafterna bakom människors konsumtion och varför vi i vardagen – trots fulla garderober – har så svårt att hitta något att ha på oss.

Fredag 23 april 12.00-13.00
Fredrik Sjögren, Verksamhetsledare på Centrum och Fredrik Sunnemark, verksamhetsledare för Mångfaldscentrum

Hållbarhet och hållbar utveckling som begrepp och ideal
Veckan avslutas med ett seminarium som problematiserar hållbarhet och hållbar utveckling som begrepp och ideal, bland annat genom att undersöka värdekonflikter och dolda antaganden i dem.

Varmt välkomna!

 

Utgångspunkten för högskolans hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och högskolans roll som aktiv samhällsaktör. Du kan läsa mer om Högskolan Västs arbete med hållbar utveckling här.

Kontakt